1/14

Оценка и укрепване на на устойчивостта

EU Humanitarian AID
@eu_echo

Важен елемент от градската устойчивост към бедствия е устойчивостта на отделните домакинства и групи от съседи. Общата цел на проект REcheck е да използва вече съществуващите методи и мрежи за повишаване на информираността, които укрепват бедствената готовност и допринасят за градската устойчивост, като помагат за практическата подготовка на домакинства, заедно с усилия за укрепване на устойчивостта заедно със съседите.

Funded by European Union Humanitarian Aid and Civil Protection

Grant Agreement ECHO/SUB/2015/713842/PREV22