top of page

PARTNERS

Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец е най-голямата независима хуманитарна организация в света, съставена от Международния комитет на Червения кръст (МКЧК), Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец и 190 национални дружества на Червения кръст и Червения полумесец по целия свят. То се ръководи от своите Основни принципи: хуманност, безпристрастност, неутралност, независимост, доброволност, единство и универсалност.

Присъствието на място и подходът да се извършват дейности в самите общности, заедно с глобалния достъп, ресурси и ноу-хау на Движението, дават ясно предимство на Червения кръст и Червения полумесец в справянето със сложните хуманитарни предизвикателства на нашето съвремие.

 

В проекта участват пет дружества на Червения кръст: Австрийският (координатор), Българският, Германският, Френският и Хърватският Червен кръст.

bottom of page