top of page

Публикации

Инструмент REcheck

По проекта се разработва инструмент REcheck и се създават формати за подобряване на бедствената устойчивост на ниво домакинство и общност на съседите, в градска среда. Главната целева група, сред която ще се разпространяват инструментът и форматите са доброволческите организации (работещи в сферата на подобряването на устойчивостта), като Червения кръст, службите на Гражданската защита и други релевантни заинтересовани страни.

За обществеността

Не е налично описание

bottom of page