Новини

СРЕЩИ

Среща с експертния съвет

Загреб: 17-19 октомври 2016 г.

Стартова среща

Виена: 13-14 април 2016 г.

Първа среща във Виена. 13-14 април

Funded by European Union Humanitarian Aid and Civil Protection

Grant Agreement ECHO/SUB/2015/713842/PREV22