top of page

ABOUT THE PROJECT

ABOUT THE PROJECT

ЗА ПРОЕКТА

REcheck (проверка на устойчивостта) ще оцени по структуриран начин доколко отделните граждани и групи са подготвени за ситуации на бедствия, като използва интерактивен процес на въпроси и отговори между оценители на устойчивостта, (опитни доброволци, на които може да се гласува доверие) и участници (напр. домакинство, група съседи, тематично свързани групи или други). В процеса на въпроси и отговори ще се използва електронният инструмент REcheck, инсталиран на таблети. Ще има различни типове оценка на устойчивостта, в зависимост от конкретната група (домакинства, съседи, тематични групи), които ще се проведат на място – ще се разработят така наречени REcheck събития, които са съобразени с целевата група, градските условия и културните особености на населеното място. Част от тях е оценката на устойчивостта - REcheck assessment, конкретни мерки за укрепване на устойчивостта, както и практически съвети за подобряване на готовността и на сплотеността между съседите за съвместно справяне със ситуации на бедствия.

По проекта очакваме за постигнем следните резултати:

  • Инструмент REcheck, електронен инструмент (въпросник/приложение) инсталирано на таблети, който ще помогне в оценката на готовността на гражданите и групите по структуриран начин.

  • Програма, с която доброволците - оценители ще бъдат обучени как да използват инструмента

  • Подготвени различни типове събития REcheck, които са подходящи за работа с различни групи (съседи, тематични групи, например клубове по интереси, колеги,…), съобразени със спецификата на конкретния град и културните особености. Те ще включват както оценката на устойчивостта, конкретни мерки за укрепване на индивидуалната устойчивост, както и практически съвети за подобряване на готовността и сплотеността между съседите за съвместно справяне със ситуации на бедствия.

  • Тези три елемента ще бъдат проверени в пилотни събития в градове в петте партньорски страни.

Обхват на проекта

Партньорите от 5те различни страни (Австрия, България, Германия, Франция и Хърватска) са избрани заради техния опит и заради географското покритие. Главните партньори са национални дружества на Червения кръст от стари и нови страни - членки на Европейския съюз, които са крайни потребители на разработваните инструменти. Те имат практически опит при работата с целевата група и знаят как да работят с общностите.

bottom of page