top of page

ABOUT THE PROJECT

ABOUT THE PROJECT

O projektu

„Recheck“ (provjera  otpornosti) će procijeniti spremnost pojedinaca i skupina na strukturirani način pomoću interaktivnog  procesa (upitnik) između „REchecker“ (pouzdan i iskusan volonter) i sudionika (npr. kućanstvo, susjedi, ciljano povezane skupine). Proces ispunjavanja upitnika će biti olakšan korištenjem aplikacije i tableta. Različitim skupinama pristupati će se na drugačiji i prilagođen način (kućanstva, susjedi, ciljano povezane grupe) na razini najširih slojeva - tzv „REcheck događaj“ će se razviti i prilagoditi kako bi odgovarao ciljnoj skupini, urbanom okruženju i kulturnom kontekstu. Uključivati će procjenu „REcheck“ praktične korake za jačanje otpornosti na individualnoj razini i praktičnim savjetima o jačanju spremnosti i povezivanju  u susjedstvu.

Sljedeći rezultati se očekuju od projekta:


„REcheck“ alat, elektronski alat (upitnik / aplikacija) instaliran na tabletima, koji će pomoći procijeniti spremnost pojedinaca i skupina na strukturirani način.
Nastavni plan i program za obuku „REcheckers“  (pouzdan i iskusan volonter) za korištenje “REcheck“ alata.
 Različite vrste „REcheck“ događaja, koji su prilagođeni za pristup određenim skupinama (susjedi, ciljane skupine  kao što su klubovi, radnici, ...) u pojedinim urbanim sredinama i kulturnim kontekstima. Uključivati će procjenu „REcheck“, praktične korake za jačanje otpornosti na individualnoj  razini i praktične savjete o jačanju spremnosti i povezanosti  u susjedstvu.
Te tri komponente će se provoditi i testirati  na „REcheck“ događajima u pet gradova partnerskih zemalja.

Opseg projekta

Partneri iz 5 različitih zemalja (Austrija, Bugarska, Hrvatska, Francuska i Njemačka) su odabrani prema njihovoj stručnosti, kao i geografskoj veličini  njihovih  zemalja. Glavni partneri su nacionalna društva Crvenog križa iz starih i novih članica Europske unije koja predstavljaju krajnje korisnike i koja imaju praktično iskustvo u radu s ciljnom skupinom i znanje kako pristupiti korisnicima u zajednici.

bottom of page