top of page

Procjena stanja i jačanje otpornosti

EU Humanitarian AID
@eu_echo

Važan aspekt urbane otpornosti na katastrofe je otpornost pojedinih domaćinstava i susjedstva. Opći cilj projekta „REcheck“  je graditi na postojećim alatima podizanje  svijesti  i umrežavanje susjeda  u cilju jačanja urbane otpornosti jačanjem praktične spremnost na razini kućanstva u kombinaciji sa zajedničkim nastojanjima da se poboljša otpornost na razini susjedstva.

bottom of page